BT LIFTER H serija

 

Elektro viljuškari 24V, šasija na tri točka

Visoko podižući paletni viljuškari

HHM100, HHL100, HHL100PH
bt-lifter-l bt-lifter-l bt-lifter-l bt-lifter-l
  • bt-lifter-h
  • bt-lifter-h
  • bt-lifter-h
  • bt-lifter-h

Sa visokopodižućim ručnim paletni mviljuškari ma BT Lifter serijae H teret se pomera brzo i lako, kao i za efikasan utovar -istovar i horizontalni transport. Podizanjem tereta na visinu, naši modeli mogu takođe funkcionisati kao radni stolovi. Model BT HHM100 sa manuelnim podizanjem i pumpom za brzo podizanje za povećanu produktivnost i komfor tokom podizanja tereta. Model BT HHL100 PH sa eletričnim podizanjem nudi automatsko podešavanje visine dizanja i u kombinaciji sa foto ćelijom za osiguranje da vrh tereta uvek bude na istoj visini, za sigurnu i laku manipulaciju.

Porodica Model Nosivost (kg) Kada / zašto Opcije
BT Lifter visokopodižući HHM100 1000 ergonomska radna površina Robustan i upravljiv Katalog
BT Lifter  visokopodižući HHL100 1000 ergonomska radna površina automatsko podizanje Katalog
BT Lifter  visokopodižući HHL100PH 1000 ergonomska radna površina automatsko podizanje Katalog
Elektro viljuškari 24V, šasija na tri točka

Visoko podižući paletni viljuškari od prohroma za aplikacije u korozivnim sredinama

HHM100I, HHL100I, HHL100L PH
bt-lifter-l bt-lifter-l bt-lifter-l bt-lifter-l
  • bt-lifter-l
  • bt-lifter-l
  • bt-lifter-l
  • bt-lifter-l

Dizajnirani za aplikacije gde je zahtevan visok nivo higijene, BT Lifter HHM100I od prohroma i model HHL100I od prohroma, nude izdržljivost i otpornost na koroziju. Sa visinom podizanja od 800 mm i sa mehaničkim ili elektro podizanjem ovi modeli nude komfor prilikom manipulacije sa paletama. Model BT HHL100l PH sa eletričnim podizanjem nudi automatsko podešavanje visine dizanja i u kombinaciji sa foto ćelijom za osiguranje da vrh tereta uvek bude na istoj visini, za sigurnu i laku manipulaciju.

Porodica Model Nosivost (kg) Kada / zašto Opcije
BT Lifter visokopodižući HHM100I 1000 ergonomska radna površina Robustan i švedski prohrom Katalog
BT Lifter  visokopodižući HHL100I 1000 ergonomska radna površina švedski prohrom Katalog