Viljuškari na elektro pogon

Viljuškari na DIZEL i TNG pogon

Uglavnom za spoljnu upotrebu Toyota dizel i tng viljuškari nosivosti od 1,5 do 8 tona. Dizajnirani za manipulaciju sa lakim, srednjim i teškim teretima, viljuškari sa motorom sa unutrašnjim sagorenjem i kontra tegom, opremljeni jedinstvenim TOYOTA Sistemom Aktivne Stabilnosti (SAS) nude viljuškaristi sigurnost i komfor. Pouzdani TOYOTA motori pružaju ubrzanje i brzo podizanje, za povećanu produktivnost pri slaganju i odlaganju i prihvatu robe.

dizel viljuskar

TOYOTA TONERO

DIZEL VILJUŠKARI
1,5T-3,5T

viljuskar tng

TOYOTA TONERO

DIZEL VILJUŠKARI
3,5T-8T

viljuskar dizelTOYOTA TONERO

VILJUŠKARI NA TNG 
1,5T -3,5T

tng viljuskarTOYOTA TONERO

VILJUŠKARI NA TNG 
3,5T-5T

dizel i tng viljuskar

TOYOTA 8FGCU

za rad u uskim hodnicima