Učitavanje...

Toyota SAS

Sistem Aktivne Stabilnosti (System of Active Stability)

Sistem Aktivne Stabilnosti (SAS) - Bezbednost na prvom mestu

Ova jedinstvena tehnologija podrazumeva upotrebu aktivnog sistema za pomoć horizontalnoj stabilnosti pri vožnji i aktivne kontrole krana radi povećanja bezbednosti rada sa teretom na visini.

Toyota SAS - napredno rešenje

Toyotin program viljuškara je opremljen mnogim naprednim rešenjima, uključujući dobro poznati Sistem Aktivne Stabilnosti (SAS). Ova jedinstvena tehnologija podrazumeva upotrebu aktivnog sistema za pomoć horizontalnoj stabilnosti pri vožnji i aktivne kontrole krana radi povećanja bezbednosti rada sa teretom na visini.

Kako sistem aktivne stabilnosti (SAS) može poboljšati sigurnost i produktivnost u Vašem radu?

Da li ste znali da je 30% ozbiljnih nesreća sa viljuškarima izazvano bočnim prevrtanjem? Povećanjem stabilnosti naših viljuškara, možemo smanjiti rizik od nesreća. Zbog toga su svi naši Toyota viljuškari standardno opremljeni sa Toyotinim Sistemom Aktivne Stabilnosti (SAS). Ovo je naša jedinstvena funkcija koja aktivno prati ključne parametre performansi viljuškara. Na ovaj način zastoj je sveden na minimum, a produktivnost podignuta do maksimuma.

Kako to funkcioniše?

SAS aktivno doprinosi bezbednosti na radnom mestu sa sistemom koji se sastoji od 10 senzora, 3 aktuatora i 1 kontrolera. Ovaj sistem omogućava SAS-u da prati postupke rukovanja materijalima i preduzima korektivne mere kada je to potrebno kako bi se osigurala stabilnost viljuškara, kao i tereta kojim se rukuje.

SAS obezbeđuje sigurnost i produktivnost za rukovaoca i to je upravo ono što zahtevaju kupci koji rade u izazovnim okruženjima.

Toyota SAS sistem aktivne stabilnosti viljuskara

NOVOSTI